Cél: a VIKI által létrehozott új technológiákat – a piaci hasznosítás elősegítése érdekében – a Magyar Honvédség rendszeresítse

Forrás: a Honvédelmi Minisztérium közleménye, Budapest, 2023. február 27.

2023 februárjában megalakult a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. (VIKI). Koncepciója szerint a VIKI a kettős hasznosítású, azaz polgári és katonai célra egyaránt alkalmazható technológiák feltérképezésére és annak védelmi célú hasznosításának támogatására hivatott. Az új szervezet feladatai között szerepel még a szaktárcák közötti együttműködés, a nemzetközi beágyazódás és a hosszútávú fejlesztési célkitűzések meghatározása is. Az új cég tulajdonosi jogkör gyakorlója a honvédelmi miniszter.

A programot dr. Porkoláb Imre dandártábornok, a HM védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa irányítja, aki elmondta: az új szervezet a magyar haderőnek a képességfejlesztéseit támogatja, ezáltal egy sokkal ütőképesebb hadsereget létrehozva, továbbá a fejlesztéseken túl kiemelkedő gazdaságélénkítő szerepe is lehet Magyarországon.

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) a nemzetközi példák alapján eredetileg azért született meg, mert szükség van a már meglévő hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztéma rendszer (egyetemek, kutatóintézetek, laborok, kis– és közepes vállalkozások), valamint a Honvédelmi Minisztérium összekapcsolására, a védelmi célra is fordítható duális célú kutatások leghatékonyabb megvalósításának érdekében – tette hozzá a miniszteri biztos.

Dr. Sticz László vezérőrnagy az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság parancsnoka egy kettős felhasználásra alkalmas eszközt tesztel Fotó: hmzrinyi

Cél, hogy a VIKI által létrehozott új technológiákat – a piaci hasznosítás elősegítése érdekében – a Magyar Honvédség rendszeresítse. A miniszteri biztos szerint az új hazai fejlesztésű és gyártású high-tech, digitális eszközök hatással lesznek a hadviselés megvívására is, és támogatják egy modern és ütőképes hadsereg létrehozását. A magyar kormány szándéka, hogy egy 21.századi, high-tech haderőt hozzon létre, a veszélyek korában ugyanis csak a korunk kihívásainak megfelelő felszereltségű és felfogású haderő tud kellő elrettentő erőt képviselni, egyúttal megfelelni nemzetközi szövetségesi feladatainak is.

Porkoláb Imre hozzátette, a fejlesztések fókuszában az úgynevezett digitális katona áll, amely nem csupán az egyéni harcászati felszerelés és fegyverzet, hanem a katona kognitív képességeinek fejlesztését is szolgálja. Ezen felül a járműdigitalizáció keretében a már meglévő, illetve a modernizáció során beszerzésre kerülő eszközök továbbfejlesztése is zajlik a hazai kutatók és cégek bevonásával.

Kiemelt cél, hogy a VIKI a NATO jelenlegi innovációs ökoszisztémájába (DIANA) is beilleszkedjen, ezen felül az Európai Uniós források tekintetében az Európai Védelmi Alap (EDF) lehetőségeinek minél széleskörűbb felhasználását tegye lehetővé, egyúttal segítse a hazai vállalkozásokat a források kihasználásában – tette hozzá a miniszteri biztos.

A fenti közlését kiegészítve bemutatunk a Védelmi Innovációs Kutatóintézet néhány cégnyilvántartásból származó általános adatát:

Név: Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit   Zrt.

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.

Adószám: 32226997-2-41

Cégjegyzékszám: 01 10 142269

Cégbejegyzés kelte: 2023.03.06.

Jegyzett tőke: 100 millió Ft felett és 250 millió Ft alatt

A cég tevékenységi körei:

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység)

6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

7010’08  Üzletvezetés

7211’08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219’08   Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7490’08   M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8299’08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559’08   M. n. s. egyéb oktatás

8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A fenti információkat az alábbiakkal egészítjük ki:

Palkovics László még miniszterként az elmúlt évben az alábbiakról adott tájékoztatást:

Védelmi Innovációs Kutatóintézet létrehozásra azért van szükség, mert a rendszerváltás idején lényegében megszűnt Magyarországon a hadiipar, a kormány viszont nem annak, hanem az annál bővebb tartalmú védelmi iparnak a felélesztését, fejlesztését tűzte ki célul. Ennek része, hogy a szintén „elveszett” mérnöki és szakképzés terén lévő tudást is vissza kell hozni – fogalmazott.

Közlése szerint három célt tűztek ki: a Magyar Honvédség rendelkezzen eszközökkel, a nem várt háborús helyzetekben „önellátó” képességgel; a védelmi ipar 2030-ra érje el vagy haladja meg az 500 milliárd forintot; a védelmi ipari kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) pedig a teljes K+F+I ráfordítás legalább 5 százalékát érje el.

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet alapfeladatait divíziókba szervezve látja majd el. Lesz védelmi kutatási és innovációs, nemzeti és nemzetközi kapcsolatok divízió, valamint tudás- és technológiatranszfer.

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet, 2025-re készülhet el, összességében  mintegy 37 milliárd forintból, központja Budapesten lesz.

A jelenleg létrehozott nonprofit Zrt. paraméterei a  fenti tervekhez viszonyítva szerényebbek, egyelőre nem tudni, hogy azokat követi-e további beruházás.

Palkovics még miniszterként az alábbiakkal folytatta:

A Szegedi Ipari Parkban lesz a Védelmi Innovációs Kutatóintézet egyik bázisa, ahol főként a lézerkutatásokra és a tudományegyetemen már zajló molekuláris biológiai kutatásokra fókuszálnak majd. Kiemelten kezeljük az oktatási feladatokat, valamint a NATO-s elkötelezettségekkel összefüggő kutatásokat és feladatokat.

A szegedi divízió tervezett költsége 5 milliárd forint, elkészülte 2025 második negyedévére várható. Az összegből – becslések szerint – 3 milliárd forintot fordítanak a háromezer négyzetméteres, három-négy szintes kutatóintézet kivitelezésére, 2 milliárdot pedig eszközbeszerzésre.

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet másik „lába”, bázisa Zalaegerszegen lesz, ahol elsősorban eszközök (például akkumulátorok, drónok, lánctalpas járművek) és eljárások tesztelése és validációja lesz a fő profil.

A most létrehozott Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit   Zrt. projekt alakulását figyelemmel fogjuk követni, bízva abban, hogy az eredeti tervek nem sérültek, és alkalom lesz az abban meghatározott nagyszabású célkitűzések elérésére.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük